Español

Podaci o dostavi

PODACI O DOSTAVI 

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 8 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, kupcu na adresi unutar Europske Unije u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, kupcu na adresi unutar Sjeverne i Južne Amerike te ostatku svijeta u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama. Uz cijenu u hrvatskim kunama, naznačena je cijena i u eurima, funtama, američkim i australiskim dolarima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta. 

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA I TROŠKOVI DOSTAVE

Narudžbu FABRICA MEDIA d.o.o. dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i otprema proizvoda“. Dostava proizvoda vrši se putem Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, OIB 87311810356.

FABRICA MEDIA d.o.o. prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda. 

Troškovi dostave

Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno web stranici www.teddyheartofficial.com.
FABRICA MEDIA d.o.o. dostavu vrši unutar Republike Hrvatske, Sjeverne i Južne Amerike, te ostatku svijeta i Europske Unije.

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.

Ukoliko FABRICA MEDIA d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko FABRICA MEDIA d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, FABRICA MEDIA d.o.o. zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.